Ètxelon

Estadístiques de consum - Formulari

Data d'inici: "size=20>
Data final: "size=20>
Usuaris:
Botigues:
$compra) { if ($data > $data_inici and $data < $data_final and in_array($compra["botiga"], $_POST["botigues"])) { $compradors = obtenir_compradors($data, $connexio); // Calcul dels compradors globals foreach($compradors as $persona => $dades) { if (in_array($persona, $_POST["gent_stats"])) $total_a_pagar += $dades["toca_pagar"]; } $excepcions = obtenir_excepcions($data, $connexio); $max_compradors_ex = 0; if ($excepcions != 0) foreach($excepcions as $key => $value) { $compradors_excepcions[$key] = obtenir_compradors_excepcions($key, $connexio); foreach($compradors_excepcions[$key] as $persona => $dades) { if (in_array($persona, $_POST["gent_stats"])) $total_a_pagar += $dades["toca_pagar"]; } } } } ?>

Estadístiques

Persones
Botigues
Díes en el període
Toca pagar en el període
Mitjana de consum al dia
Mitjana de consum en 30 dies

LlegendaTornar al menú d'inici