Ètxelon

Afegir nou pagament

>

Dades del pagament:

Data: >"> "> ">
Hora: >"> ">
Comentari: >>
" . strtohtml($i["nom"]) . "\n"; ?> "; if(isset($_POST["altres"][$i])) select_altres("altres[$i]", $_POST["altres"][$i]); else select_altres("altres[$i]"); echo "\n"; } ?>
Pagat: \n"; } ?> \n"; } ?>
Cobrat: \n"; } ?> \n"; } ?>

Alterar formulari

Seleccionar el número d'altra gent al pagament: >


Utilització

"; // Comprovem el resultat de l'inserció a "pagaments" if (!$resultat) { ?>

ERROR: Error al actualitzar les dades a pagaments!

"; } else { // Afegim el que han pagat i el que els toca pagar a cada habitant // Participen els habitants + $num_altres // Els habitants que paguen foreach($habitants as $i) { settype($_POST["pagat"][$i["id"]], "double"); settype($_POST["cobrat"][$i["id"]], "double"); if ($_POST["pagat"][$i["id"]] != 0 || $_POST["cobrat"][$i["id"]] != 0 ) { $query = "INSERT INTO pagadors (data,persona,pagat,cobrat) VALUES(FROM_UNIXTIME($data)," . $i["id"] . ",". $_POST["pagat"][$i["id"]] . ", ". $_POST["cobrat"][$i["id"]] . ");"; if ($touchdb) $resultat = mysql_query($query, $connexio); else echo $query . "
\n"; } } // Els altres que paguen for($i=0; $i < $_POST["num_altres"]; $i++) { settype($_POST["pagat_altres"][$i], "double"); settype($_POST["cobrat_altres"][$i], "double"); if ($_POST["pagat_altres"][$i] != 0 || $_POST["cobrat_altres"][$i] != 0) { $persona = $_POST["altres"][$i]; $query = "INSERT INTO pagadors (data,persona,pagat,cobrat) VALUES(FROM_UNIXTIME($data)," . $persona . ",". $_POST["pagat_altres"][$i] . ", " . $_POST["cobrat_altres"][$i] . ");"; if ($touchdb) $resultat = mysql_query($query, $connexio); else echo $query . "
"; } } // *** No s'hauria de deixar continuar si peta el pagament!!!! (de fet és el que fa. O NO?) } // Fi de si la inserció de pagaments va bé. // Què cutre que és això. ** echo "Si no hi ha cap missatge d'error, tot ha anat bé! El pagament ha estat afegit.
"; } ?>

Tornar al menú d'inici