web/lingvigilo-korekti.php
author viric@llimona
Thu, 18 May 2006 22:59:47 +0200
changeset 0 6371497b4e53
permissions -rw-r--r--
Init from svn. The wxpython is the final one.
viric@0
   1
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN">
viric@0
   2
<html>
viric@0
   3
<head>
viric@0
   4
	<title>Lingvigilo - Korekta kvizo</title>
viric@0
   5
	<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=utf-8">
viric@0
   6
	<META HTTP-EQUIV="Pragma" CONTENT="no-cache">
viric@0
   7
	<META HTTP-EQUIV="Expires" CONTENT="-1">
viric@0
   8
</head>
viric@0
   9
viric@0
  10
<body>
viric@0
  11
viric@0
  12
<?php
viric@0
  13
include('./getdb.inc');
viric@0
  14
viric@0
  15
$konekto=konekti();
viric@0
  16
viric@0
  17
$frazoj = preni_frazojn($konekto,0)
viric@0
  18
?>
viric@0
  19
viric@0
  20
<h1>Korektilo por programo <em>lingvigilo</em></h1>
viric@0
  21
viric@0
  22
<?php
viric@0
  23
if (isset($_POST["korektu"]))
viric@0
  24
{
viric@0
  25
viric@0
  26
	// Konservi datumojn.
viric@0
  27
	
viric@0
  28
	$body = "";
viric@0
  29
	// OJU!!!! Aquí falla indentació per mantenir 80 columnes.
viric@0
  30
	if ($frazoj != 0)
viric@0
  31
	{
viric@0
  32
	foreach($frazoj as $key => $f)
viric@0
  33
	{
viric@0
  34
		//echo "<p> Key: $key. ";
viric@0
  35
		if(isset($_POST["korekto"][$key]))
viric@0
  36
			//echo "farita.";
viric@0
  37
			if($_POST["korekto"][$key] != 0)
viric@0
  38
			{
viric@0
  39
				$query = "UPDATE " . $frazotablo .
viric@0
  40
					" SET korekta=" .
viric@0
  41
					$_POST["korekto"][$key] .
viric@0
  42
					",klarigo='" .
viric@0
  43
					strtosql($_POST["klarigo"][$key]) .
viric@0
  44
					"',korektisto='" .
viric@0
  45
					strtosql($_POST["korektisto"]) .
viric@0
  46
					"' WHERE id=". $key . ";";
viric@0
  47
				mysql_query($query, $konekto);
viric@0
  48
				// Por retletero
viric@0
  49
				$body = $body .
viric@0
  50
					"Vorto: " . $f["vorto"] . "\n" .
viric@0
  51
					"Frazo: " . $f["frazo"] . "\n" .
viric@0
  52
					"Korekteco: " .
viric@0
  53
					teksto_korekto($_POST["korekto"][$key])
viric@0
  54
					. "\n" .
viric@0
  55
					"Klarigo: " . $_POST["klarigo"][$key] .
viric@0
  56
					"\n" . "Korektist(in)o: " .
viric@0
  57
					$_POST["korektisto"] .
viric@0
  58
					"\n\n";
viric@0
  59
viric@0
  60
				
viric@0
  61
viric@0
  62
			}
viric@0
  63
		//echo "</p>\n";
viric@0
  64
	}
viric@0
  65
	// Sendi retleteron
viric@0
  66
	mail("viric@vicerveza.homeunix.net","Korektado de frazoj", $body,
viric@0
  67
	"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\r\n" .
viric@0
  68
	"Content-Transfer-Encoding: 8bit");
viric@0
  69
	}
viric@0
  70
	
viric@0
  71
?>
viric@0
  72
	<p>Dankon pro la korektado!<p>
viric@0
  73
	<p>Vi povas reiri al frazaro korektenda alitage, ĉiam je la
viric@0
  74
	<a HREF="http://vicerveza.homeunix.net/~viric/lingvigilo/lingvigilo-korekti">Sama
viric@0
  75
	adreso</a>.</p>
viric@0
  76
<?php
viric@0
  77
}
viric@0
  78
else
viric@0
  79
{
viric@0
  80
?>
viric@0
  81
viric@0
  82
<h2>Frazoj korektendaj</h2>
viric@0
  83
viric@0
  84
<form action="lingvigilo-korekti" method="post">
viric@0
  85
viric@0
  86
<TABLE BORDER=1>
viric@0
  87
<TR>
viric@0
  88
    <TH>ID
viric@0
  89
    <TH>Vorto
viric@0
  90
    <TH>Frazo
viric@0
  91
    <TH>Korekto
viric@0
  92
    <TH>Klarigo
viric@0
  93
viric@0
  94
<?php
viric@0
  95
viric@0
  96
function select_korekto($id_frazo)
viric@0
  97
{
viric@0
  98
	echo "<SELECT name=\"korekto[$id_frazo]\">\n";
viric@0
  99
	echo "<OPTION value=0 selected>Ne korektita\n";
viric@0
  100
	echo "<OPTION value=1>Ĝusta\n";
viric@0
  101
	echo "<OPTION value=2>Malĝusta\n";
viric@0
  102
	echo "<OPTION value=3>Nekutima\n";
viric@0
  103
	echo "</SELECT>\n";
viric@0
  104
}
viric@0
  105
viric@0
  106
$numfrazoj = 0;
viric@0
  107
if ($frazoj != 0)
viric@0
  108
	foreach($frazoj as $key => $f)
viric@0
  109
	{
viric@0
  110
		echo "<tr>\n";
viric@0
  111
		echo "\t<td>". $key . "\n";
viric@0
  112
		echo "\t<td>". $f["vorto"] . "\n";
viric@0
  113
		echo "\t<td>". $f["frazo"] . "\n";
viric@0
  114
		echo "\t<td>";
viric@0
  115
		select_korekto($key);
viric@0
  116
		echo "\t<td><input type=text name=\"klarigo[$key]\" size=30 " .
viric@0
  117
			"maxlength=254>";
viric@0
  118
		$numfrazoj++;
viric@0
  119
	}
viric@0
  120
?>
viric@0
  121
</table>
viric@0
  122
viric@0
  123
<p><strong>Estas <?php echo $numfrazoj;?> nekorektitaj frazoj en datumbazo.
viric@0
  124
</strong></p>
viric@0
  125
viric@0
  126
<h2>Prepari sendon</h2>
viric@0
  127
viric@0
  128
<p>Alklaku <em>Sendu korektaĵojn</em> por sendi ilin. Vi povas igi ĉiujn frazojn
viric@0
  129
al elekto <em>Ne korektita</em> kaj forviŝi ĉiujn klarigojn, alklakante butonon
viric@0
  130
<em>Forgesu</em>.</p>
viric@0
  131
viric@0
  132
<p>Antaŭ enmetu datumojn, bonvolu skribi ian nomon por ke mi sciu kiu korektis
viric@0
  133
tion ĉi (t.e. kiun demandi)</p>
viric@0
  134
viric@0
  135
<p><strong>Korektist(in)o:</strong>
viric@0
  136
<input type=text name=korektisto size=10 maxlength=30>
viric@0
  137
</p>
viric@0
  138
viric@0
  139
<input type=submit value="Sendu korektaĵojn" name=korektu>
viric@0
  140
<input type=reset value="Forgesu">
viric@0
  141
</form>
viric@0
  142
viric@0
  143
<?php
viric@0
  144
} // Fino de normala paĝo
viric@0
  145
?>
viric@0
  146
viric@0
  147
<p>Iru al <a href="index">ĉefa paĝo</a>.</p>
viric@0
  148
viric@0
  149
</body>