web/lingvigilo-korekti.php
changeset 0 6371497b4e53
equal deleted inserted replaced
-1:000000000000 0:6371497b4e53
    
   1 <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN">
    
   2 <html>
    
   3 <head>
    
   4 	<title>Lingvigilo - Korekta kvizo</title>
    
   5 	<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=utf-8">
    
   6 	<META HTTP-EQUIV="Pragma" CONTENT="no-cache">
    
   7 	<META HTTP-EQUIV="Expires" CONTENT="-1">
    
   8 </head>
    
   9 
    
  10 <body>
    
  11 
    
  12 <?php
    
  13 include('./getdb.inc');
    
  14 
    
  15 $konekto=konekti();
    
  16 
    
  17 $frazoj = preni_frazojn($konekto,0)
    
  18 ?>
    
  19 
    
  20 <h1>Korektilo por programo <em>lingvigilo</em></h1>
    
  21 
    
  22 <?php
    
  23 if (isset($_POST["korektu"]))
    
  24 {
    
  25 
    
  26 	// Konservi datumojn.
    
  27 	
    
  28 	$body = "";
    
  29 	// OJU!!!! Aquí falla indentació per mantenir 80 columnes.
    
  30 	if ($frazoj != 0)
    
  31 	{
    
  32 	foreach($frazoj as $key => $f)
    
  33 	{
    
  34 		//echo "<p> Key: $key. ";
    
  35 		if(isset($_POST["korekto"][$key]))
    
  36 			//echo "farita.";
    
  37 			if($_POST["korekto"][$key] != 0)
    
  38 			{
    
  39 				$query = "UPDATE " . $frazotablo .
    
  40 					" SET korekta=" .
    
  41 					$_POST["korekto"][$key] .
    
  42 					",klarigo='" .
    
  43 					strtosql($_POST["klarigo"][$key]) .
    
  44 					"',korektisto='" .
    
  45 					strtosql($_POST["korektisto"]) .
    
  46 					"' WHERE id=". $key . ";";
    
  47 				mysql_query($query, $konekto);
    
  48 				// Por retletero
    
  49 				$body = $body .
    
  50 					"Vorto: " . $f["vorto"] . "\n" .
    
  51 					"Frazo: " . $f["frazo"] . "\n" .
    
  52 					"Korekteco: " .
    
  53 					teksto_korekto($_POST["korekto"][$key])
    
  54 					. "\n" .
    
  55 					"Klarigo: " . $_POST["klarigo"][$key] .
    
  56 					"\n" . "Korektist(in)o: " .
    
  57 					$_POST["korektisto"] .
    
  58 					"\n\n";
    
  59 
    
  60 				
    
  61 
    
  62 			}
    
  63 		//echo "</p>\n";
    
  64 	}
    
  65 	// Sendi retleteron
    
  66 	mail("viric@vicerveza.homeunix.net","Korektado de frazoj", $body,
    
  67 	"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\r\n" .
    
  68 	"Content-Transfer-Encoding: 8bit");
    
  69 	}
    
  70 	
    
  71 ?>
    
  72 	<p>Dankon pro la korektado!<p>
    
  73 	<p>Vi povas reiri al frazaro korektenda alitage, ĉiam je la
    
  74 	<a HREF="http://vicerveza.homeunix.net/~viric/lingvigilo/lingvigilo-korekti">Sama
    
  75 	adreso</a>.</p>
    
  76 <?php
    
  77 }
    
  78 else
    
  79 {
    
  80 ?>
    
  81 
    
  82 <h2>Frazoj korektendaj</h2>
    
  83 
    
  84 <form action="lingvigilo-korekti" method="post">
    
  85 
    
  86 <TABLE BORDER=1>
    
  87 <TR>
    
  88     <TH>ID
    
  89     <TH>Vorto
    
  90     <TH>Frazo
    
  91     <TH>Korekto
    
  92     <TH>Klarigo
    
  93 
    
  94 <?php
    
  95 
    
  96 function select_korekto($id_frazo)
    
  97 {
    
  98 	echo "<SELECT name=\"korekto[$id_frazo]\">\n";
    
  99 	echo "<OPTION value=0 selected>Ne korektita\n";
    
  100 	echo "<OPTION value=1>Ĝusta\n";
    
  101 	echo "<OPTION value=2>Malĝusta\n";
    
  102 	echo "<OPTION value=3>Nekutima\n";
    
  103 	echo "</SELECT>\n";
    
  104 }
    
  105 
    
  106 $numfrazoj = 0;
    
  107 if ($frazoj != 0)
    
  108 	foreach($frazoj as $key => $f)
    
  109 	{
    
  110 		echo "<tr>\n";
    
  111 		echo "\t<td>". $key . "\n";
    
  112 		echo "\t<td>". $f["vorto"] . "\n";
    
  113 		echo "\t<td>". $f["frazo"] . "\n";
    
  114 		echo "\t<td>";
    
  115 		select_korekto($key);
    
  116 		echo "\t<td><input type=text name=\"klarigo[$key]\" size=30 " .
    
  117 			"maxlength=254>";
    
  118 		$numfrazoj++;
    
  119 	}
    
  120 ?>
    
  121 </table>
    
  122 
    
  123 <p><strong>Estas <?php echo $numfrazoj;?> nekorektitaj frazoj en datumbazo.
    
  124 </strong></p>
    
  125 
    
  126 <h2>Prepari sendon</h2>
    
  127 
    
  128 <p>Alklaku <em>Sendu korektaĵojn</em> por sendi ilin. Vi povas igi ĉiujn frazojn
    
  129 al elekto <em>Ne korektita</em> kaj forviŝi ĉiujn klarigojn, alklakante butonon
    
  130 <em>Forgesu</em>.</p>
    
  131 
    
  132 <p>Antaŭ enmetu datumojn, bonvolu skribi ian nomon por ke mi sciu kiu korektis
    
  133 tion ĉi (t.e. kiun demandi)</p>
    
  134 
    
  135 <p><strong>Korektist(in)o:</strong>
    
  136 <input type=text name=korektisto size=10 maxlength=30>
    
  137 </p>
    
  138 
    
  139 <input type=submit value="Sendu korektaĵojn" name=korektu>
    
  140 <input type=reset value="Forgesu">
    
  141 </form>
    
  142 
    
  143 <?php
    
  144 } // Fino de normala paĝo
    
  145 ?>
    
  146 
    
  147 <p>Iru al <a href="index">ĉefa paĝo</a>.</p>
    
  148 
    
  149 </body>