web/lingvigilo-korekti.php
author viric@llimona
Thu, 18 May 2006 22:59:47 +0200
changeset 0 6371497b4e53
permissions -rw-r--r--
Init from svn. The wxpython is the final one.
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN">
<html>
<head>
	<title>Lingvigilo - Korekta kvizo</title>
	<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=utf-8">
	<META HTTP-EQUIV="Pragma" CONTENT="no-cache">
	<META HTTP-EQUIV="Expires" CONTENT="-1">
</head>

<body>

<?php
include('./getdb.inc');

$konekto=konekti();

$frazoj = preni_frazojn($konekto,0)
?>

<h1>Korektilo por programo <em>lingvigilo</em></h1>

<?php
if (isset($_POST["korektu"]))
{

	// Konservi datumojn.
	
	$body = "";
	// OJU!!!! Aquí falla indentació per mantenir 80 columnes.
	if ($frazoj != 0)
	{
	foreach($frazoj as $key => $f)
	{
		//echo "<p> Key: $key. ";
		if(isset($_POST["korekto"][$key]))
			//echo "farita.";
			if($_POST["korekto"][$key] != 0)
			{
				$query = "UPDATE " . $frazotablo .
					" SET korekta=" .
					$_POST["korekto"][$key] .
					",klarigo='" .
					strtosql($_POST["klarigo"][$key]) .
					"',korektisto='" .
					strtosql($_POST["korektisto"]) .
					"' WHERE id=". $key . ";";
				mysql_query($query, $konekto);
				// Por retletero
				$body = $body .
					"Vorto: " . $f["vorto"] . "\n" .
					"Frazo: " . $f["frazo"] . "\n" .
					"Korekteco: " .
					teksto_korekto($_POST["korekto"][$key])
					. "\n" .
					"Klarigo: " . $_POST["klarigo"][$key] .
					"\n" . "Korektist(in)o: " .
					$_POST["korektisto"] .
					"\n\n";

				

			}
		//echo "</p>\n";
	}
	// Sendi retleteron
	mail("viric@vicerveza.homeunix.net","Korektado de frazoj", $body,
	"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\r\n" .
	"Content-Transfer-Encoding: 8bit");
	}
	
?>
	<p>Dankon pro la korektado!<p>
	<p>Vi povas reiri al frazaro korektenda alitage, ĉiam je la
	<a HREF="http://vicerveza.homeunix.net/~viric/lingvigilo/lingvigilo-korekti">Sama
	adreso</a>.</p>
<?php
}
else
{
?>

<h2>Frazoj korektendaj</h2>

<form action="lingvigilo-korekti" method="post">

<TABLE BORDER=1>
<TR>
    <TH>ID
    <TH>Vorto
    <TH>Frazo
    <TH>Korekto
    <TH>Klarigo

<?php

function select_korekto($id_frazo)
{
	echo "<SELECT name=\"korekto[$id_frazo]\">\n";
	echo "<OPTION value=0 selected>Ne korektita\n";
	echo "<OPTION value=1>Ĝusta\n";
	echo "<OPTION value=2>Malĝusta\n";
	echo "<OPTION value=3>Nekutima\n";
	echo "</SELECT>\n";
}

$numfrazoj = 0;
if ($frazoj != 0)
	foreach($frazoj as $key => $f)
	{
		echo "<tr>\n";
		echo "\t<td>". $key . "\n";
		echo "\t<td>". $f["vorto"] . "\n";
		echo "\t<td>". $f["frazo"] . "\n";
		echo "\t<td>";
		select_korekto($key);
		echo "\t<td><input type=text name=\"klarigo[$key]\" size=30 " .
			"maxlength=254>";
		$numfrazoj++;
	}
?>
</table>

<p><strong>Estas <?php echo $numfrazoj;?> nekorektitaj frazoj en datumbazo.
</strong></p>

<h2>Prepari sendon</h2>

<p>Alklaku <em>Sendu korektaĵojn</em> por sendi ilin. Vi povas igi ĉiujn frazojn
al elekto <em>Ne korektita</em> kaj forviŝi ĉiujn klarigojn, alklakante butonon
<em>Forgesu</em>.</p>

<p>Antaŭ enmetu datumojn, bonvolu skribi ian nomon por ke mi sciu kiu korektis
tion ĉi (t.e. kiun demandi)</p>

<p><strong>Korektist(in)o:</strong>
<input type=text name=korektisto size=10 maxlength=30>
</p>

<input type=submit value="Sendu korektaĵojn" name=korektu>
<input type=reset value="Forgesu">
</form>

<?php
} // Fino de normala paĝo
?>

<p>Iru al <a href="index">ĉefa paĝo</a>.</p>

</body>