Arreglant errors tipogràfics.
authorviric@mandarina
Mon, 15 Dec 2008 20:31:35 +0000
changeset 254 aa2f8de82091
parent 253 e3aa70211aee
child 255 ba96eda920ee
Arreglant errors tipogràfics.
doc/memoria.pdf
doc/memoria.tex
Binary file doc/memoria.pdf has changed
--- a/doc/memoria.tex	Mon Dec 15 01:06:43 2008 +0000
+++ b/doc/memoria.tex	Mon Dec 15 20:31:35 2008 +0000
@@ -424,8 +424,8 @@
 \end{tabular}
 }
 \caption{\label{tab:example-qtable} Taula de quantització pel pla d'intensitat
-de llum segons la \texttt{libjpeg} \cite{libjpeg} a qualitat 30},
-$Q_i , \, i = 1,2,\ldots,64$ segons l'ordre de Zig Zag.
+de llum segons la \texttt{libjpeg} \cite{libjpeg} a qualitat 30,
+$Q_i , \, i = 1,2,\ldots,64$ segons l'ordre de Zig Zag.}
 \end{table}
 
 La quantització dels coeficients consisteix en conservar només el valor enter
@@ -593,7 +593,7 @@
 
 \chapter{Tècniques}
 
-a\label{sec:tecniques}
+\label{sec:tecniques}
 A l'apartat \ref{sec:perdues} hem explicat quines pèrdues de senyal
 trobem al JPEG, i
 quins són els marges de llibertat que tenim a l'hora d'intentar recuperar la
@@ -790,8 +790,8 @@
 \section{\index{MAP}Maximum A Posteriori}
 
 Aquesta tècnica és similar a la de POCS en els aspectes de que és iterativa, i té projeccions
-sobre conjunts convexes. Estrictament, a POCS els mètodes venen
-definits pels conjunts convexes involucrats. Amb la tècnica de MAP el que es
+sobre conjunts convexos. Estrictament, a POCS els mètodes venen
+definits pels conjunts convexos involucrats. Amb la tècnica de MAP el que es
 busca és la maximització d'una funció determinada, considerant la informació que sabem
 de la imatge. Aquesta funció avalua les imatges segons diferents mesures preses de la imatge, i hauria de donar un valor alt per mesures que considerem d'imatge més correcta, i un valor baix per mesures que considerem d'imatge incorrecta. Per exemple, podem establir una mesura de si hi ha poques o moltes diferències entre el color dels pícsels entre blocs. Com més diferències hi hagi entre aquests pícsels, més baix és el valor que retorna la funció.