Diapositives refinades.
authorviric@mandarina
Mon, 15 Dec 2008 23:12:54 +0000
changeset 255 ba96eda920ee
parent 254 aa2f8de82091
child 256 eeac3ed09b9f
Diapositives refinades.
diapositives/arbre-jpg-60.png
diapositives/cadena-final.png
diapositives/cadena-idct.png
diapositives/cadena-plans.png
diapositives/cadena.png
diapositives/flors-vermelles-70.jpg
diapositives/intervals.png
diapositives/qjpegrest.html
Binary file diapositives/arbre-jpg-60.png has changed
Binary file diapositives/cadena-final.png has changed
Binary file diapositives/cadena-idct.png has changed
Binary file diapositives/cadena-plans.png has changed
Binary file diapositives/cadena.png has changed
Binary file diapositives/flors-vermelles-70.jpg has changed
Binary file diapositives/intervals.png has changed
--- a/diapositives/qjpegrest.html	Mon Dec 15 20:31:35 2008 +0000
+++ b/diapositives/qjpegrest.html	Mon Dec 15 23:12:54 2008 +0000
@@ -5,7 +5,7 @@
 <head>
 <meta name="generator" content=
 "HTML Tidy for Linux/x86 (vers 1st November 2003), see www.w3.org" />
-<title>HTML Slidy</title>
+<title>Restauració d'imatges JPEG</title>
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
 <meta name="copyright" content=
 "Copyright &#169; 2008 Lluís Batlle i Rossell" />
@@ -61,6 +61,8 @@
 <li>Pèrdues als JPEG
 <li>Tècniques de recuperació
 <li>Implementació
+<li>Demostració
+<li>Conclusions
 </ul>
 </div>
 
@@ -526,25 +528,40 @@
 
 <div class="slide">
 <h1>Descodificació convencional [1]</h1>
+<table>
+<tr>
+<td>
 <ul>
 <li>Punt mig de l'interval de quantització
-<!-- ****************** Afegir imatge **************** -->
 <li>Independència entre blocs
 <li>Independència entre plans
 <li>Independència del tipus d'imatges
 <li>Simplicitat
 <li>Velocitat
 </ul>
+<td><img src="intervals.png"/>
+</table>
 </div>
 
 <div class="slide">
 <h1>Descodificació convencional [2]</h1>
+<table>
+<tr>
+<td>
 <ul>
 <li>Efecte de blocs
 <li>Efecte d'escala
-<li>Efecte d'anells
+<li>Efecte d'ones
 <li>Vessament de color
 </ul>
+<td>
+<div style="position: relative;">
+<img height=550 src="arbre-jpg-60.png"
+    style="position:static"/>
+<img class=incremental height=550 src="flors-vermelles-70.jpg"
+    style="position:absolute; left: 0; top: 0"/>
+</div>
+</table>
 </div>
 
 <div class="slide">
@@ -559,7 +576,7 @@
 </ul>
 <li>Accentuació de cantonades
 <li>Projecció sobre l'espai de quantització
-<li>Influència de l'intensitat de llum als plans de color
+<li>Influència de la intensitat de llum als plans de color
 </ul>
 </div>
 
@@ -568,7 +585,7 @@
 <ul>
 <li>Aplicació i combinació de tècniques
 <li>Fàcil variació de les tècniques
-<li>Comparació a ull nu de les tècniques
+<li>Comparació a ull nu dels resultats
 <li>Quantificació de la qualitat
 <li>Fidelitat al JPEG original
 <li>Temps de càlcul irrellevant
@@ -577,19 +594,27 @@
 
 <div class="slide">
 <h1>Cadena de descodificació</h1>
-<img/>
+<p><img src="cadena.png"/></p>
 </div>
 
 <div class="slide">
 <h1>Desquantització i IDCT</h1>
+<table>
+<tr>
+<td>
 <ul>
 <li>Convencional: punt mig de l'interval
 <li>Variable aleatòria exponencial
 </ul>
+<td><img src="cadena-idct.png"/>
+</table>
 </div>
 
 <div class="slide">
 <h1>Recuperació de plans</h1>
+<table>
+<tr>
+<td>
 <ul>
 <li>Nosratinia
 <li>HP
@@ -601,16 +626,24 @@
 <li>Projecció a l'espai de quantització
 <li>LoadPlane / SavePlane
 </ul>
+<td><img src="cadena-plans.png"/>
+</table>
 </div>
 
 <div class="slide">
 <h1>Escaladors / Plans de color</h1>
+<table width="80%">
+<tr>
+<td>
+<ul>
 <ul>
 <li>IntScaler
 <li>FancyScaler
 <li>LumScaler
 <li>YCC2RGB
 </ul>
+<td><img src="cadena-final.png"/>
+</table>
 </div>
 
 <div class="slide">
@@ -654,7 +687,7 @@
 <ul>
 <li>Olga Txernixova</li>
 <li>Ferriol Macip</li>
-<li>Maixa Teròkhina</li>
+<li>Maixa Teriòkhina</li>
 </ul>
 
 <p>Revisió de la realització del projecte:</p>