Milloro l'escript que compta hores.
authorllbatlle@comanegra
Fri, 01 Apr 2011 10:06:32 +0200
changeset 21 5dababf1cb7d
parent 20 1567704292af
child 22 3de440cc5319
Milloro l'escript que compta hores.
scripts/hores.awk
--- a/scripts/hores.awk	Fri Apr 01 10:06:07 2011 +0200
+++ b/scripts/hores.awk	Fri Apr 01 10:06:32 2011 +0200
@@ -14,15 +14,41 @@
   daystring = substr($3, 2);
   work = $2;
 
-  if (work == fora)
+  if (work == fora || substr(work,1,5) == "fora,")
   {
+    if (work == "fora,malalt")
+      accumtime = 8*3600
+
     hores = int(accumtime / 3600);
     minuts = int((accumtime - hores*3600) / 60);
     segons = int(accumtime - hores*3600 - minuts*60);
 
     plegant = substr($4, 1, length($4)-1);
-    printf "%s: %02i:%02i:%02i (plegant a les %s)\n",
-      daystring, hores, minuts, segons, plegant;
+
+    split(daystring, diaplegar, "-");
+    split(plegant, horaplegar, ":");
+
+    stamp = mktime(diaplegar[1] " " diaplegar[2] " " diaplegar[3] " " horaplegar[1] \
+      " " horaplegar[2] " " horaplegar[3] " CEST");
+
+    diasetmana = strftime("%A", stamp)
+
+    printf "%-10s %s: %02i:%02i:%02i (plegant a les %s)\n",
+      diasetmana, daystring, hores, minuts, segons, plegant;
+
+    accumsetmana += accumtime;
+    if (diasetmana == "divendres")
+    {
+      hores = int(accumsetmana / 3600);
+      minuts = int((accumsetmana - hores*3600) / 60);
+      segons = int(accumsetmana - hores*3600 - minuts*60);
+      printf "- Total setmana: %02i:%02i:%02i\n",
+        hores, minuts, segons
+
+      accumsetmana = 0;
+    }
+
+
     accumtime = 0;
   }
   else