Readme adapted to the last version. 3a_entrega
authorviric@llimona
Tue, 30 May 2006 12:58:46 +0200
changeset 59 a8776c046a53
parent 58 c03287b2c3c1
child 60 07f049b2c1b6
Readme adapted to the last version.
README.txt
--- a/README.txt	Tue May 30 12:57:31 2006 +0200
+++ b/README.txt	Tue May 30 12:58:46 2006 +0200
@@ -8,8 +8,8 @@
  (Tiny C Compiler, http://fabrice.bellard.free.fr/tcc/ ):
 $ make -f Makefile.tcc
 
-Per a testejar una mica el programa, hi ha un petit script de test que
-requereix bash.
+Per a testejar una mica el programa (no completament!), hi ha un petit script
+de test que requereix bash.
 Per a execultar-lo:
 $ ./test.sh
 
@@ -21,7 +21,7 @@
  syslog_in_npipe <npipe>  Espera missatges per la named pipe (ha d'existir!)
  syslog_in_unix <usocket> Crea i escolta el socket unix per missatges
  syslog_kernel       Executa els anteriors programes, i llegeix de tots
-               alhora.
+               alhora. A més, inclou el tcp server.
  unix_writer <usocket>   Programa per escriure a un Unix socket
 
 
@@ -34,8 +34,9 @@
 from_udp=disabled
 to_udp_host=localhost
 to_udp_port=1235
-tcp_manager=1234  (No s'utilitza encara!)
+tcp_manager=1234  (Port per on rebre els logs per tcp)
 log_file=file.log
+pid_file=syslog.pid
 
 No hi poden haver espais; el format és <paràmetre>=<valor> per cada línia.
 Si el fitxer de configuració "syslog.conf" no defineix res d'un paràmetre,
@@ -49,8 +50,7 @@
 
 El programa no gestiona bé lectures de múltiples missatges per cada crida
 read(). Només pot llegir un missatge per crida.
-Això és perquè encara en prou feines he implementat alguna cosa de la
-rfc 3164.
+Això és perquè no he implementat completament l'especificació rfc3164.
 
 Els syslog_in_* entenen el missatge "close", cosa que fa que morin. Si moren
 tots els fills de syslog_kernel, el kernel també mor.
@@ -69,7 +69,15 @@
 El syslog_kernel pot passar missatges a un servidor udp. També pot escriure
 els missatges rebuts a un fitxer de log.
 
-El syslog_kernel entén els senyals:
+El syslog_kernel escriu el seu pid a pid_file. Si engeguem syslog_kernel i el
+fitxer existeix amb el pid d'un syslog_kernel actiu, no s'engega un segon
+syslog_kernel sino que s'envia SIGHUP a l'existent.
+
+El syslog_kernel inclou un servidor tcp per a poder consultar els logs. Quan
+un client tcp es connecta a ell, s'envia el contingut del log_file (si
+es fa servir), i es tanca la connexió.
+
+El syslog_kernel pare entén els senyals:
 - SIGHUP - rellegir i reaplicar el que digui el fitxer de configuració.
 - SIGTERM o SIGINT - matar els fills, i després morir ell.
  (Atenció - si apretem Control-C des d'un xterm, envia SIGINT al grup de