status-butxaques.php
changeset 0 c270c8b5ddea
equal deleted inserted replaced
-1:000000000000 0:c270c8b5ddea
    
   1 <?php
    
   2 /***** Informació de LOCALE *****/
    
   3 echo setlocale(LC_ALL, 'ca_XX');
    
   4 $textdomain = "butxaques";
    
   5 bindtextdomain($textdomain, "./locale");
    
   6 textdomain($textdomain);
    
   7 bind_textdomain_codeset($textdomain, "utf-8");
    
   8 ?>
    
   9 <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN">
    
  10 <html>
    
  11 <head>
    
  12 <title><?php echo _("Control de butxaques")." - ".
    
  13 	_("Estat de les butxaques");?></title>
    
  14 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
    
  15 <META HTTP-EQUIV="CACHE-CONTROL" CONTENT="NO-CACHE">
    
  16 </head>
    
  17 
    
  18 <body>
    
  19 <?php
    
  20 echo "<h1 align=center>" . _("Control de butxaques") . "</h1>\n";
    
  21 echo "<h2>" . _("Estat de les butxaques") . "</h2>\n";
    
  22 
    
  23 	include("getdb.inc");
    
  24 	include("llistes.inc");
    
  25 
    
  26 	// Fem la connexió
    
  27 	$connexio = mysql_connect($mysql_server, $mysql_user,
    
  28 	$mysql_password);
    
  29 	mysql_select_db($mysql_db, $connexio);
    
  30 
    
  31 	llistes::StatusButxaques($connexio);
    
  32 
    
  33 ?>
    
  34 
    
  35 
    
  36 <p><A HREF="index"><?php echo _("Tornar al menú principal");?></A></p>
    
  37 
    
  38 </body>
    
  39 </html>