Wed, 10 May 2006 23:58:52 +0200Added tag 1.0 for changeset e269d7e3f581de7bb8271c5c2843f9de82c95d07
viric@llimona [Wed, 10 May 2006 23:58:52 +0200] rev 1
Added tag 1.0 for changeset e269d7e3f581de7bb8271c5c2843f9de82c95d07

Sat, 06 May 2006 00:50:37 +0200Commit inicial. Només hi ha dues diferències de l'original: 1.0
viric@llimona [Sat, 06 May 2006 00:50:37 +0200] rev 0
Commit inicial. Només hi ha dues diferències de l'original:
- Fitxer README afegit
- db renombrat a db.sql, per claredat