Sat, 06 May 2006 00:50:37 +0200Commit inicial. Només hi ha dues diferències de l'original: 1.0
viric@llimona [Sat, 06 May 2006 00:50:37 +0200] rev 0
Commit inicial. Només hi ha dues diferències de l'original:
- Fitxer README afegit
- db renombrat a db.sql, per claredat